Du visar för närvarande GDPR

GDPR

Nicecloud och den nya GDPR dataskyddslagen.

Lite viktig information om GDPR som träder ikraft den 25 maj 2018.
Viktigt att tänka på är att med GDPR blir det du som vår kund det kontrollerande företag av personuppgifter och är Personuppgiftsansvarig. NiceCloud blir ditt så kallade personuppgiftsbiträde.
För att underlätta för dig i ditt arbete med GDPR rörande din webbplats, har vi tagit fram dom vanligaste frågorna och svaren.

Hur har vi på Nicecloud förberett oss för genomförandet av GDPR?

Nicecloud kommer att uppfylla kraven i GDPR före den 25 maj 2018. Men det är du som kund som arbetar för att utvärdera ditt företags status i god tid innan GDPR träder i kraft.

Vem har ansvaret för personuppgifter på min webbplats?

Under GDPR blir du som kund hos Nicecloud, kontrollerande företag av personuppgifter och är Personuppgiftsansvarig. Nicecloud blir ditt så kallade Personuppgiftsbiträde.

Kommer Nicecloud att leverera en generell lösning som anpassar alla era kunder till GDPR?

Nej, det är tyvärr inte möjligt. Eftersom alla våra kunder har unika och skräddarsydda lösningar av olika omfattning, behöver varje kund se över vilka delar som behöver anpassas på sin lösning.

Vilken typ av information lagrar Nicecloud som kommer att påverkas av GDPR?

Nicecloud lagrar personuppgifter av dina besökare i applikationer främst vad det gäller nyhetsbrev, användarregister, e-handel, kundanpassade databaser och som ostrukturerad data i tjänst för e-post.

  • Uppgifterna styrs av, och är endast kända av dig som kund.
  • Våra kunder kan själva kontrollera själva borttagningen.
  • Loggar och säkerhetskopior rensas / raderas i cykler som tar hänsyn till kraven enligt GDPR.

Använder Nicecloud några tredjepartspartner som är relevant med avseende på GDPR?

Nicecloud samarbetar med Transip (www.transip.eu) och Microsoft  (www.microsoft.com) samt Symantec (www.symantec.com) för Cloud, SPAM, Antivirus och hosting-tjänster.

Var sparas data som är skapad av mina besökare?

Data sparas på servrar i Holland och Irland.

Hur mycket data sparas och hur länge sparas det?

Mängden data, vilken data och hur länge den sparas är helt kundunikt och beror på vilken typ av lösning du som kund har från oss.

Delas min data med era andra kunder?

Du som kund är den enda som kan se och hantera din egna data. Åtkomst sker genom kundunik inloggning med hög säkerhet som är krypterad.

Vem kan få tillgång till min data?

Du som kund är den enda som kan se och hantera din egna data. Nicecloud kan enligt överenskommelse få åtkomst för att kunna ge support, felsöka och utveckla.

Finns det en eller flera versioner av min webbplats?

Det finns en originalversion och flera backuper.

Hur många kopior / backuper finns?

Din data säkerhetskopieras varje dygn. Säkerhetskopior sparas i upp till 14 dagar.

Hur skyddar ni er mot dataintrång?

Niceclouds servrar har en hög säkerhet och ligger bakom brandväggar och med ständig övervakning.

Kommer ni att använda min data för andra ändamål?

Nej

Finns det loggfiler på min data?

Ja, i vissa fall.
Notera – GDPR omfattar väldigt mycket mer arbete än anpassning och justering av din webbplats. Detta är för många företag det minsta arbetet.
Mer information om GDPR hos Datainspektionen